Newyddion a Digwyddiadau Llafur

Cadwch i fyny â phob yr hyn a ddigwyddai diweddaraf ar o Llafur a digwyddiadau sy’n ymwneud â hanes Cymru.

Gwobr Traethawd Ieuan Gwynedd Jones 2023
Gwobr Traethawd Ieuan Gwynedd Jones 2023
25/04/2023

Mae’n bleser gan Llafur, Cymdeithas Hanes Pobl Cymru gyhoeddi Gwobr Ieuan Gwynedd Jones ar gyfer 2023. Roedd yr Athro Ieuan Gwynedd Jones (1921-2018) yn un o haneswyr cymdeithasol mwyaf craff… Click to read more...
Gwobr Traethawd Ieuan Gwynedd Jones 2022
Gwobr Traethawd Ieuan Gwynedd Jones 2022
23/03/2022

Mae’n bleser gan Llafur, Cymdeithas Hanes Pobl Cymru gyhoeddi Gwobr Ieuan Gwynedd Jones ar gyfer 2022. Roedd yr Athro Ieuan Gwynedd Jones (1921-2018) yn un o haneswyr cymdeithasol mwyaf craff… Click to read more...
Angela V. John is ratified as new Llafur President
Angela V. John is ratified as new Llafur President
05/02/2022

Llafur is delighted to announce that Angela V. John was ratified as our new President at the AGM on 27 November 2021, succeeding the late Hywel Francis, who died in… Click to read more...
Beth Sy’n Digwydd yn Hanes Pobl Dduon Prydain XIV – Cais am Bapurau
Beth Sy’n Digwydd yn Hanes Pobl Dduon Prydain XIV – Cais am Bapurau
29/11/2021

Neges gan ein partneriaid, grŵp Hanes Pobl Dduon Prydain. Yn dilyn llwyddiant ein digwyddiadau blaenorol yn Llundain, Lerpwl, Bryste, Preston, Huddersfield a Chaerlŷr, hoffem eich gwahodd i’r pedwerydd gweithdy ar… Click to read more...
Arddangosfa – Dychmygu Hanes: Cymru mewn Ffuglen a Ffaith / Imagining History: History in Fiction and Fact
Arddangosfa – Dychmygu Hanes: Cymru mewn Ffuglen a Ffaith / Imagining History: History in Fiction and Fact
25/10/2021

Mae’r paentiadau, gosodiadau, ffotograffau, cerfluniau, straeon a ffilmiau a arddangosir, a ddewiswyd o Gasgliad Amgueddfa Gwaith Celf PDC, yn ogystal â gwaith ar fenthyg o gasgliadau, gan artistiaid neu awduron… Click to read more...
Fframio’n Gorffennol/Picturing Our Past – Ap
Fframio’n Gorffennol/Picturing Our Past – Ap
29/09/2021

Daw Picturing Our Past / Fframio’n Gorffennol â hanes ffilm a theledu Cymru yn fyw o flaen ein llygaid. Mewn pum pennod sy’n cynnwys pum clip ffilm yr un, mae’r ap… Click to read more...
Dychmygu Hanes: Cymru mewn ffuglen a ffaith – Galwad am Bapurau
Dychmygu Hanes: Cymru mewn ffuglen a ffaith – Galwad am Bapurau
28/04/2021

Dychmygu Hanes: Cymru mewn ffuglen a ffaith / Imagining History: Wales in fiction and fact Cynhadledd 12-13 Tachwedd 2021 yn Amgueddfa Pontypridd a Phrifysgol De Cymru NEU yn rhithiol, yn dibynnu… Click to read more...
Gwobr Traethawd Ieuan Gwynedd Jones 2021
Gwobr Traethawd Ieuan Gwynedd Jones 2021
10/04/2021

Mae’n bleser gan Llafur, Cymdeithas Hanes Pobl Cymru gyhoeddi Gwobr Traethawd Ieuan Gwynedd Jones  Roedd yr Athro Ieuan Gwynedd Jones (1921-2018) yn un o haneswyr cymdeithasol mwyaf craff Cymru. Mae… Click to read more...
Letter to the Welsh Government regarding the National Library of Wales
Letter to the Welsh Government regarding the National Library of Wales
05/02/2021

Llafur: Welsh People’s History Society welcomes the news that the Welsh Government will provide additional funding to the National Library of Wales for the 2020-21 and 2021-22 financial years, which… Click to read more...
Cyfres Gwanwyn Llafur: Ymfudiad a Chymru
Cyfres Gwanwyn Llafur: Ymfudiad a Chymru
30/01/2021

Rydym yn falch o gyhoeddi cyfres newydd o ddigwyddiadau ar-lein Llafur a fydd yn archwilio’r thema Ymfudo a Chymru. Bydd yr holl ddigwyddiadau yn cael eu cynnal trwy Zoom. Maent… Click to read more...
From the Llafur archives…
From the Llafur archives…
21/10/2020

To mark our 50th anniversary, we will be sharing items from the Llafur archive. We start with this letter sent on this day 50 years ago by founder member and… Click to read more...
Cyfres Haf Llafur: Black Lives Matter
Cyfres Haf Llafur: Black Lives Matter
12/09/2020

Neges gan ein Llywydd, Hywel Francis: Gobeithiwn i chi fwynhau cyfres Haf Llafur. Mae’n ddyletswydd arnom ni i gyd i siarad yn erbyn a gweithredu yn erbyn yr hiliaeth strwythurol… Click to read more...
Llafur at 50!
Llafur at 50!
29/08/2020

Llafur was founded 50 years ago in September 1970. We are appealing to members to share photos of the past 50 years of Llafur.  If you have any photos of… Click to read more...
Mai 2020 – Diweddariad ar gyfer aelodau Llafur
Mai 2020 – Diweddariad ar gyfer aelodau Llafur
22/05/2020

Mae’r rhifyn diweddaraf o’r cyfnodolyn wedi ei gwblhau. Yn anffodus oherwydd y Coronafeirws mae problemau gyda dosbarthu’r gwaith o’r argraffwyr a’i anfon i aelodau. Rydym yn ymddiheuro am yr oedi… Click to read more...
Hywel Francis is conferred as new Llafur President
Hywel Francis is conferred as new Llafur President
25/01/2020

Hywel Francis has been conferred as the President of Llafur: the Welsh People’s History Society at its Annual General Meeting in Cardiff on 16 November 2019.  He succeeds the late… Click to read more...
Llafur Cylchlythyr 2016
Llafur Cylchlythyr 2016
09/05/2017

Yn y rhifyn hwn: Ysgol undydd Keir Hardie Sesiwn Archif Menywod Cymru yn yr Eisteddfod Genedlaethol Plac Glas AJ Cook Aberfan gan Mary Macgregor Cliciwch yma am y fersiwn PDF
Llafur Cylchlythyr 2015
Llafur Cylchlythyr 2015
01/04/2016

Yn y rhifyn hwn: – Ysgol Undydd, Y Tŷ Weindio, Tredegar Newydd (adroddiad gan Daryl Leeworthy). Ysgol Undydd, Pwll Mawr, Blaenafon (adroddiad gan Stephanie Ward). Darlith yr athro Will Kaufman,… Click to read more...