Ysgol Undydd: Y Mudiad Gwrth-Ryfel Yn Nghymru

Digwyddiad Dyddiad: 10/12/2016
Dechrau Digwyddiad: 10/12/16 10:30 am Diwedd y Digwyddiad: 10/12/16 04:00 pm


  • 10.00 Croeso
  • 10.10 Alun Burge – From Abertillery to the Kremlin Wall: The New Era Union Men’s Sunday School Class and the Impact of the Russian Revolution.
  • 10.40 Philip Adams – A case study of opposition to war and conscription in two Welsh communities during World War One.
  • 11.20 Dinah Jones – Pacifists at War: Remembrance on the Radio.
  • 12.00 Cyfarfod cyffredinol blynyddol 2016.
  • 12.30 Cinio (Bydd te a choffi ar gael; ni fydd cinio yn cael ei darparu yn y digwyddiad hwn).
  • 13.15 Aled Eirug – Spies and subversives in Wales during the Great War.
  • 13.55 Cyril Pearce – New Thoughts on British War Resisters, 1914-1919.
  • 14.30 Sylwadau terfynol.

Ni chodir tâl ar gyfer y digwyddiad hwn, ac mae croeso cynnes i bawb.

I neulltio’ch lle am ddim ewch i:

https://www.eventbrite.com/e/llafur-day-school-agm-tickets-29543432201

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â:

Siân Williams, Ysgrifenydd Llafur, d/o Llyfrgell Glowyr De Cymru, Prifysgol Abertawe, Campws Hendrefoelan, Heol Gŵyr, Abertawe, SA2 7NB. Ffôn: 01792 518693 Ebost: miners@abertawe.ac.uk