‘Torri Allan o’r Cocŵn’ – Coffau 50 Mlynedd o Llafur Gorffennol, Presennol a Dyfodol & CCB

Digwyddiad Lleoliad:
Ar-lein


Digwyddiad Dyddiad: 05/12/2020
Dechrau Digwyddiad: 5/12/20 09:30 am Diwedd y Digwyddiad: 5/12/20 01:00 pm


Yn rhifyn cyntaf cylchgrawn Llafur, a gynhyrcwhyd ym 1972, anogodd cadeirydd cyntaf, a ‘r llywydd ymhen amser, Ieuan Gwynedd Jones, yr aelodau i weithredu er mwyn datguddio’r ‘holl rhannau o brofiad cymunedol nad oedd yr hanesydd academaidd a unryw ddealltwriaeth ohono.’

Bron I 50 mlynedd ers y datganiad hwnnw, ac ar ol hanner can mlynedd o ymchwil hanesyddol, gweithgarwch a ymgysylltu, gwahoddir chi gan Llafur I’n CCB eleni, ar gyfer cyfle i ystyried presennol a dyfodol y gymdeithas. Bydd yn cynnwys trafodaethau ar yr hyn sydd wedi cael ei gyflawni, a beth sydd angen ei gyflawni, yn archwilio pynciau yn amrywio o’r mudiad undebau llafur i faterion hil yng nghymdeithas dosbarth gwaith Cymreig. Ymunwch a ni felly ar gyfer ysgol undydd arlein ynglyn a sut ceisiwn parchu ac ymateb i ble Ieuan Gwynedd Jones.

Rhaglen

  • 9.30 am – Cyflwyniad
  • 9.35 am – ‘Ein Twr; Hanes Llafar gweithio yng Nglofa’r Twr, 1947-1994 – Ben Curtis
  • 10.05 am – Hanes Menywod a Llafur – Stephanie Ward
  • 10.35 am – Glowyr Du Cymreig – Norma Gregory
  • 11.10 – Toriad byr
  • 11.25am – Memories, Photographs and Letters: Ieuan Gwynedd Jones and Llafur’s Early Years – Hywel Francis
  • 12.10pm – Toriad byr
  • 12.20pm – Cyfarfod Blynyddol
  • 1pm – Diwedd

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad trwy Evenbrite, gan ddefnyddio’r cyswllt isod:

https://www.eventbrite.co.uk/e/breaking-out-from-the-cocoon-commemorating-50-years-of-llafur-tickets-130324414833

Unwaith eich bod wedi cofrestru, fe ddanfonir manylion o’r cyfarfod a’r cyfrinair ato chi.