Cyfres Haf Llafur 2020 – Pennod 3: Caethwasiaeth a Chymru

Digwyddiad Lleoliad:
Ar-lein


Digwyddiad Dyddiad: 01/08/2020
Dechrau Digwyddiad: 1/8/20 11:00 am Diwedd y Digwyddiad: 1/8/20 12:15 pm


Ymunwch a ni ar gyfer ar yr trydydd o’n cyfres o ddigwyddiadau Arlein Llafur ar ddydd Sadwrn 1 Awst am 11 am.

Mae cyfres digwyddiadau arlein Llafur yn parhau gyda thrafodaeth ar chaethwasiaeth a’i chysylltiadau a Chymru. Ymunwch a Chris Evans, Marian Gwyn ac Audrey West er mwyn ystyried y berthynas gymhleth, amrywiol mewn cyd-destun Cymreig, a’i bwysigrwydd yn y trafodaethau presennol, sydd wedi’u codi gan y Mudiad Bywydau Du yn Bwysig ynglyn a hil, lleoliad ac hunaniaeth.

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad trwy Evenbrite, gan ddefnyddio’r cyswllt isod: https://www.eventbrite.co.uk/e/llafur-online-event-tickets-114595811156

Unwaith eich bod wedi cofrestru, fe ddanfonir manylion o’r cyfarfod a’r cyfrinair ato chi.