Book Launch: Joe England’s The Crucible of Modern Wales

Digwyddiad Lleoliad:
The Redhouse, High Street, Merthyr Tydfil, CF47 8AE


Digwyddiad Dyddiad: 23/09/2017
Dechrau Digwyddiad: 23/9/17 10:30 am Diwedd y Digwyddiad: 23/9/17 12:30 pm


Ymunwch  â ni i lansio Merthyr: The Crucible of Modern Wales y llyfr newydd gan Joe England. Cyhoeddwyd gan Parthian, mae’n ymddangos yng nghyfres ‘Cymru Fodern’.

Bydd Joe yn traford y llyfr gyda Dai Smith yn y Redhouse, Merthyr Tydfil, 23 Medi 2017. Bydd yn ateb cwestiynau gan y gynulleidfa cyn llofnodi copïau.

Bydd te a choffi am ddim ar gael.

Bydd y lansiad yn dechrau am 10:30yb.