Darlith Llafur: Caradog, y Côr Mawr a’u heffaith ar hanes diwylliannol Cymru

Digwyddiad Lleoliad:
Amgueddfa Cwm Cynon, Ffordd Depot, Aberdâr, CF44 8DL


Digwyddiad Dyddiad: 02/07/2022
Dechrau Digwyddiad: 2/7/22 10:30 am Diwedd y Digwyddiad: 2/7/22 12:00 pm


Caradog, y Côr Mawr a’u heffaith ar hanes diwylliannol Cymru

150 mlynedd ar ôl  perfformiad Côr Mawr Caradog yn y Crystal Palace ar Orffennaf 4ydd 1872, ymunwch â Llafur a’n siaradwr gwadd, Yr Athro Trevor Herbert (Y Brifysgol Agored), i gael gwybod mwy am stori Caradog, Y Côr Mawr, a’u heffaith hirdymor a pharhaol ar ddiwylliant Cymru. Yn cynnwys sgwrs gyda Yr Athro Gareth Williams a sesiwn holi ac ateb.

Digwyddiad wyneb yn wyneb fydd hwn yn Amgueddfa Cwm Cynon, Aberdâr, Ddydd Sadwrn 2 Gorffennaf (10.30 y bore tan hanner dydd).

I archebu lle yn rhad ac am ddim, bydd angen i chi gofrestru trwy Eventbrite gan ddefnyddio’r ddolen isod:

https://www.eventbrite.co.uk/e/lecture-caradog-y-cor-mawr-and-their-effect-on-welsh-cultural-history-tickets-360470857037

Pwysig – Nodwch taw uchafswm o 25 o leoedd sydd ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn felly archebwch cyn gynted â phosib os hoffech fod yno. Bydd rhestr aros ar gyfer y digwyddiad.

Os oes gennych ymholiad, cysylltwch â ni ar enquiries@llafur.org