Llafur: Clychgrawn Hanes Pobl Cymru

Mae Llafur yn gyfnodolyn ysgolheigaidd a adolygir gan gymheiriaid sy’n anelu at gynnig llwyfan ar gyfer gwaith ar bob agwedd o hanes y bobl o Gymru ym mhob cyfnod o hanes. Mae’n anelu i gyhoeddi gwaith bywiog, heriol, yn Gymraeg neu yn Saesneg, ar amrywiaeth o agweddau ar hanes cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd a diwylliannol Cymru a’r Cymry yn y byd. Croesawn atgofion a chofiannau addas yn arbennig, neu ddogfennau dadlennol a haedda sylw cynulleidfa ehangach.

Mae llawer o’n hawduron yn cyhoeddi eu darn o waith cyntaf ac mae’r golygyddion yn fodlon cynnig cyngor ar gyflwyno, arddull, ac awgrymiadau i adolygu, neu drafod cyfraniadau arfaethedig cyn eu cyflwyno.

Y golygyddion yn croesawu cyflwyniadau gan haneswyr academaidd ac anacademaidd fel ei gilydd, ar ffurf erthyglau ysgolheigaidd (dim mwy na 10,000 o eiriau), trafodaethau ddogfen, a hysbysiadau byrrach. Dylai cyfranwyr gyflwyno eu cyfraniadau mewn copi caled neu, yn ddelfrydol, trwy e-bost atodiad i un o olygyddion a restrir isod. Mae taflen arddull ar gael ar gais.

Danfonir erthyglau yn y Saesneg i:

editor@llafur.org

Danfonir erthyglau yn yr Gymraeg i:

welshlanguageeditor@llafur.org