Llafur: Clychgrawn Hanes Pobl Cymru

Mae Llafur yn gyfnodolyn ysgolheigaidd a adolygir gan gymheiriaid sy’n anelu at gynnig llwyfan ar gyfer gwaith ar bob agwedd o hanes y bobl o Gymru ym mhob cyfnod o hanes. Mae’n anelu i gyhoeddi gwaith bywiog, heriol, yn Gymraeg neu yn Saesneg, ar amrywiaeth o agweddau ar hanes cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd a diwylliannol Cymru a’r Cymry yn y byd. Croesawn atgofion a chofiannau addas yn arbennig, neu ddogfennau dadlennol a haedda sylw cynulleidfa ehangach.

Mae llawer o’n hawduron yn cyhoeddi eu darn o waith cyntaf ac mae’r golygyddion yn fodlon cynnig cyngor ar gyflwyno, arddull, ac awgrymiadau i adolygu, neu drafod cyfraniadau arfaethedig cyn eu cyflwyno.

Y golygyddion yn croesawu cyflwyniadau gan haneswyr academaidd ac anacademaidd fel ei gilydd, ar ffurf erthyglau ysgolheigaidd (dim mwy na 10,000 o eiriau), trafodaethau ddogfen, a hysbysiadau byrrach. Dylai cyfranwyr gyflwyno eu cyfraniadau mewn copi caled neu, yn ddelfrydol, trwy e-bost atodiad i un o olygyddion a restrir isod. Mae taflen arddull ar gael ar gais.

Danfonir erthyglau yn y Saesneg i:

Dr Steven Thompson,
Adran Hanes a Hanes Cymru,
Prifysgol Aberystwyth,
Adeilad Hugh Owen,
Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3DY

or

Dr Stephanie Ward
4.28 School of History, Archaeology and Religion
Cardiff University
Humanities Building
Colum Drive
Cardiff
CF10 3EU

ebost: editor@llafur.org

Danfonir erthyglau yn yr Gymraeg i:

Dr Sian Rhiannon Williams,
Yr Ysgol Addysg Caerdydd,
Prifysgol Metropolitan, Caerdydd,
Campws Llandaf,
Rhodfa’r Gorllewin
CAERDYDD,
CF23 6XD

ebost: welshlanguageeditor@llafur.org