Ysgol Undydd: Ein Cyflawniad Balch? Coffáu’r GIG yn 70 oed

Digwyddiad Lleoliad:
Ty Bedwellty, Tredegar, NP22 3XN


Digwyddiad Dyddiad: 07/07/2018
Dechrau Digwyddiad: 7/7/18 10:00 am Diwedd y Digwyddiad: 7/7/18 04:00 pm


Rhaglen

10.00 Croeso

10.20 Steve Thompson, Before the NHS: The Mixed Economy of Medical Care in Nineteenth and Twentieth-century Wales

11.10 Natalie Jones, 70 Years of Culture for the NHS: Origin Stories, Olympic Glories and Where We Are Now

12.10 Cinio (bydd te a choffi ar gael, ond ni ddarperir cinio yn y digwyddiad hwn.)

13.10 Angela Whitecross,  The NHS at 70: The Story of our Lives – Creating a public digital archive of NHS history

14.00 Peter Dickson, Commonwealth for Health: Asian GPs in South Wales – The story so far

14.50 Sue Demont, From Localised Necessity to Universal Ideal: Tredegar and Aneurin Bevan

15.40 Trafodaeth

16.00 Diwedd

I drefnu’ch lle am ddim, cysylltwch â James Phillips, Ysgrifennydd Digwyddiadau Llafur, PhillipsJ14@cardiff.ac.uk

Neu ar lein yma [ar gael yn saesneg yn unig].