Ysgol Undydd: Dramodwyr a’r Ddrama yng Nghymru Diwydiannol yr Ugeinfed Ganrif

Digwyddiad Dyddiad: 14/10/2017
Dechrau Digwyddiad: 14/10/17 10:00 am Diwedd y Digwyddiad: 14/10/17 02:15 pm


Am 2.15pm, bydd Cwmni Theatr Fluellen yn perfformio drama Philip H Burton ‘Granton Street’ .

Mae tocynnau ar gyfer perfformiad ‘Granton Street yn costio:

  • £10 oedolion
  • £8 Consesiwn (gan gynnwys aelodau LLAFUR)

Rhaglen

  • 10yb Croeso
  • 10.15yb  Mary Owen   J O Francis (1882-1956)  Y dramodydd adnabyddus  o Ferthyr
  • 11yb Peter Richards   ‘Striped Shroud’s – Celf Gwyn Thomas (1913-1981)
  • 11.45yb Toriad
  • 12yp Angela V John   P H Burton (1904-1995)  “Gwallgofddyn y Theatr” o Aberpennar
  • 12.45yp  Trafodaeth
  • 1.15yp  Cinio (Bydd te a choffi ar gael ond ni ddarperir cinio yn y digwyddiad yma)
  • 2.15yp  Perfformiad o ‘Granton Street’ gan Gwmni Theatr Fluellen

Mae’r sgyrsiau oll yn rhad ac am ddim, a mae croes cynnes i bawb.

I gadw’ch lle ar gyfer y trafodaethau a/neu i fwcio eich lle ar gyfer y perfformiad, cysylltwch a : 

Llyfrgell Glowyr De Cymru, Prifysgol Abertawe, Campws Hendrefoelan, Heol Gŵyr, Abertawe SA2 7NB  Ffôn: 01792 518603                                    Ebost: miners@abertawe.ac.uk      www.llafur.org