Ysgol Undydd: Too Soon to Know? The Impact of the Russian Revolutions on Wales and the Wider World

Digwyddiad Lleoliad:
Amgueddfa Abertawe, Ffordd Fictoria, Abertawe, SA1 1SN


Digwyddiad Dyddiad: 02/12/2017
Dechrau Digwyddiad: 2/12/17 09:30 am Diwedd y Digwyddiad: 2/12/17 03:00 pm


Rhaglen

  • 09.30 Croeso
  • 09.40 David Selway   Strikes, Solidarity and Soviet Utopias: The Russian Revolution and the South Wales Coalfield, 1917-1972
  • 10.20 James Ryan   Lenin and Leninism: A Centenary Perspective
  • 11.00 Aled Eirug 1917 – The Russian Revolution and Wales
  • 11.40 Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Llafur
  • 12.10 Amser Cinio (Bydd te a choffi ar gael, ond ni ddarperir cinio yn y digwyddiad hwn)
  • 12.50 Elinor Taylor British Communists, the Novel and the Nation, 1933-1940
  • 13.30 Colin Thomas How Red Was My Valley?
  • 14.10 Sylwadau Cau

Cynhelir arddangosfa o ddeunyddiau o’r Llyfrgell Glowyr De Cymru ynglŷn â’r Chwyldro Rwsieg a’i ddylanwad ar Gymru.

Ni chodir tâl ar gyfer y digwyddiad hwn, ac mae croeso cynnes i bawb.

I drefnu’ch lle am ddim, cysylltwch â James Phillips, Ysgrifennydd Digwyddiadau Llafur:

Ffôn: 07811 211 518      E-bost: PhillipsJ14@cardiff.ac.uk

Neu ar lein yma.