Digwyddliad Llafur Arlein

Digwyddiad Dyddiad: 18/07/2020
Dechrau Digwyddiad: 18/7/20 11:00 am Diwedd y Digwyddiad: 18/7/20 12:15 pm


Ymunwch a ni ar gyfer ar yr ail o’n cyfres o ddigwyddiadau Arlein Llafur:

GWAHARDDWCH Y SPRINGBOKS – Cymru a’r Gwrthwynebiad i Apartheid

Hanner can mlynedd yn ol, daeth tim rygbi o wynion Dde Affrig i deithio yng Nghymru.  Roedd y gwrthwynebiad i’r daith yn fynegiant o’r frwydr cyfoes yn erbyn apartheid.

Ymunwch a Morwenna Osmond, Hanef Bhamjee, Mick Antoniw, Hywel Francis, Mair Francis a Gaynor Legall ar gyfer trafodaeth rhwng sylfaenwyr, aelodau, protestwyr, haneswyr a’i gilydd, wrth inni ystyried gwreiddiau, datblygiad ac ardrawiad hanesyddol a diwylliannol y Mudiad Cymru Gwrth-Apartheid.

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad trwy Evenbrite, gan ddefnyddio’r cyswllt isod:

https://www.eventbrite.co.uk/e/online-llafur-event-tickets-113064930250

Unwaith eich bod wedi cofrestru, fe ddanfonir manylion o’r cyfarfod a’r cyfrinair ato chi.

Ffotograff © ACTSA Cymru http://www.actsacymru.org/