Ysgol Undydd: Ymladd Nol – Cymru a Phrotest Cyhoeddus

Digwyddiad Lleoliad:
Amgueddfa Caerdydd, Yr Hen Lyfrgell, Yr Ais, Caerdydd CF10 1BH


Digwyddiad Dyddiad: 16/11/2019
Dechrau Digwyddiad: 16/11/19 10:30 am Diwedd y Digwyddiad: 16/11/19 04:00 pm


Rhaglen

10.30yb      Croeso a chyflwyniadau

10.40yb  Rhian E. Jones  Popular Protest and Popular Culture: the Rebecca Riots and the Scotch Cattle.

11.40yb  Gaynor Legall  Reparative Histories: Exploring the Race Riots of 1919.

12.45yp  Amser Cinio (Bydd te a choffi ar gael, ond ni ddarperir cinio yn y digwyddiad hwn)

1yp          Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Llafur

1.45yp    Rachel Lock-Lewis  From a ‘miserable fiasco’, to The Last Rising and ‘The Home of the Vote’: Remembering 1839.

2.45yp    Victoria Rogers  Activism and Local Museums.

3.45yp    Sylwadau Cloi

I neilltio’ch lle am ddim, cysyllwtch â:

James Phillips, Ysgrifennydd Digwyddiadau Llafur,

E-bost: PhillipsJ14@cardiff.ac.uk

Neu, gweler: https://www.eventbrite.co.uk/e/llafur-day-school-fighting-back-wales-and-public-protest-tickets-73481088915

I gael y wybodaeth ddiweddaraf, ewch i’n gwefan https://www.llafur.org/ neu dilynwch ni ymlaen Twitter @Llafur.