Cynhadledd Flynyddol Rhwydwaith Hanes Menywod Gorllewin Lloegr a De Cymru

Digwyddiad Lleoliad:
Suite Llewellyn, Coleg y Cymoedd, Campws Aberdâr, Heol Cwmdâr, Aberdâr, Rhondda Cynon Tâf, CF44 8ST


Digwyddiad Dyddiad: 01/07/2017
Dechrau Digwyddiad: 1/7/17 09:30 am Diwedd y Digwyddiad: 1/7/17 05:30 pm


Menywod a’r Mudiad Llafur ym Mhrydain, 1880-1950

 • 9.30 – Cofrestru
 • 10.00 – Croeso

Y Brif Ddarlith:

 • 10.10 – Karen Hunt (Prifysgol Keele), ‘Labour and the Housewife’.
 • 11.00 – Egwyl

Panel Un: Menywod a Sosialaeth, 1880-1918

 • 11.30 – Martin Wright (Prifysgol Caerdydd), ‘Socialist women in Wales, 1880-1914’.
 • 12.00 – Alison Ronan (Prifysgol Manchester Fetropolitan), ‘Film and talk on Suffrage Peace Crusade’
 • 12.30 – June Hannam (Prifysgol Gorllewin Lloegr), ‘Mabel Tothill: From Peace Activism to Local Councillor’.
 • 13.00 – Cinio (Bydd te a choffi ar gael; ni fydd cinio yn cael ei darparu yn y digwyddiad hwn)

Y Brif Ddarlith:

 • 14.00 – Stephanie Ward (Prifysgol Caerdydd), ‘Political Activism and the Political Self in Interwar Working-Class Women’s Politics’.

Panel Dau: Menywod a Gweithredu Gwleidyddol Rhwng y Rhyfeloedd (I)

 •  14.45 – Daryl Leeworthy (Prifysgol Abertawe), ‘Democracy in the Nursery: Labour Women and the Struggle for Early Years Education in Interwar Bristol and South Wales’.
 • 15.15 – Lucienne Boyce (Awdures Annibynol, Briste), ‘”The Dignity of Womanhood”: Olive Beamish (1890-1978), Typist, Trade Unionist, and Labour Activist’.
 • 15.45 – Egwyl

Panel Tri: Menywod a Gweithredu Gwleidyddol Rhwng y Rhyfeloedd (II)

 • 16.00 – Chorfi Fatima (Prifysgol Mohamed Ben Ahmed, Algeria), ‘The Labour Party, the Real Women’s Party, 1918’.
 • 16.30 – Alison Maclean (Ysgolhaig Annibynol), ‘Rebel Countesses and the Challenge of Recovering Elite and Aristocratic Women’s Participation in Left-Wing Activism in Interwar Britain’.
 • 17.00 – Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Rhwydwaith Hanes Menywod Gorllewin Lloegr a De Cymru
 • 17.30 – Sylwadau terfynol.

Ni chodir tâl ar gyfer y digwyddiad hwn, ac mae croeso cynnes i bawb.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â: June.Hannam@uwe.ac.uk. Cofrestrwch drwy dudalen y digwyddiad ar Eventbrite yma.


Y Llun: Henadures Rose Davies