Sut i archebu

Am ddrosgludiad o fewn y D.U., cwblhewch y ffurflen archebu a danfonwch ef ynghyd â siec sterling yn daladwy i Llafur am y pris llawn i:

Llafur, d/o Llyfrgell Glowyr De Cymru,
Prifysgol Abertawe, Campws Hendrefoelan,
Heol Gŵyr, Abertawe SA2 7NB

Dylai prynwyr tramor gysylltu ag Ysgrifenyddes Llafur am wybodaeth yngly^n â chostau postio i’w gwledydd.

Cyfnod Trosgludiad: Dosberthir archebion o fewn un wythnos, ond cysylltwch â ni os ydych am dderbyn eich archeb ar frys.

Gellir llyfrau y prynu ôl-rhifynnau

Llyfrau
Cylchgronau