Cyfres Haf Llafur 2020 – Pennod 6: ‘The Proud Valley’ – Paul Robeson a Chymru

Digwyddiad Lleoliad:
Ar-lein


Digwyddiad Dyddiad: 29/08/2020
Dechrau Digwyddiad: 29/8/20 11:00 am Diwedd y Digwyddiad: 29/8/20 12:30 pm


‘The Proud Valley’ – Paul Robeson a Chymru

Yn nigwyddiad olaf cyfres Llafur, diweddwn gyda thrafodaeth ar fywyd Paul Robeson a’i gysylltiadau a Chymru. 80 o flynyddoedd ers ryddhau ’The Proud Valley’ ym 1940, ymunwch a Beverley Humphreys, Tayo Aluko a Mark Rhodes i adlewyrchu ar y cwlwm a grewyd yng ngaeaf 1929, a sydd yn parhau hyd heddiw.

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad trwy Evenbrite, gan ddefnyddio’r cyswllt isod: https://www.eventbrite.co.uk/e/online-llafur-event-6-the-proud-valley-paul-robeson-and-wales-tickets-118214706369

Unwaith eich bod wedi cofrestru, fe ddanfonir manylion o’r cyfarfod a’r cyfrinair ato chi.