Ysgol Undydd: Ymfudo a Mewnfudo: Cymru a’r Byd

Digwyddiad Lleoliad:
Canolfan Ddysgu Weston, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru


Digwyddiad Dyddiad: 17/03/2018
Dechrau Digwyddiad: 17/3/18 10:00 am Diwedd y Digwyddiad: 17/3/18 03:00 pm


Ysgol undydd yn trafod mudo i mewn ac allan o Gymru dan nawdd Llafur: Cymdeithas Hanes Pobl Cymru.

Canolfan Ddysgu Weston, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, 10 o’r gloch tan 16 o’r gloch, Dydd Sadwrn, 17eg Mawrth 2018.

Rhaglen

10.00 Croeso

10.20 Yr Athro Bill Jones, Wales, the World and Emigration in the 19th and 20th Centuries.

11.20 Dr Marion Löffler and George Gumisiriza, Immigrants: Then and Now

12.30 Cinio (bydd te a choffi ar gael, ond ni ddarperir cinio yn y digwyddiad hwn)

13.35 Sesiwn gyfochrog 1

a) Panel Addysg: Educating About Migration (Darlithfa)

b) Euros Lewis and Ray Williams, How Sweet to Land Yonder – Commemorating the Journey from Mynydd Bach to Ohio, 1818 (Ystafell Addysg 1)

14.40 Sesiwn gyfochrog 2

a) Dr Neil Evans, “Darker Cardiff” and “Tiger Bay”: Migration, Moral Panics and Race (Darlithfa)

b) Dr Sian Rhiannon Williams, Mynwy a Mudo: Effaith Mudo ar y Gymraeg yn y Cyfnod Diwydiannol (Ystafell Addysg 1)

15.40 Diwedd

I drefnu’ch lle am ddim, cysylltwch â James Phillips, Ysgrifennydd Digwyddiadau Llafur:

Ffôn: 07811 211 518      E-bost: PhillipsJ14@cardiff.ac.uk

Neu ar lein yma.