Digwyddiad Cymdeithasau Llafur, Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru – Cymynrodd Robert Owen, y Mudiad Cydweithredol yng Nghymru a Dysgu Cydweithredol

Digwyddiad Lleoliad:
Ar-lein


Digwyddiad Dyddiad: 03/07/2021
Dechrau Digwyddiad: 3/7/21 09:25 am Diwedd y Digwyddiad: 3/7/21 11:45 am


Diwrnod Rhyngwladol y Cydweithredwyr – Digwyddiad Cymdeithasau Llafur, Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru

Cymynrodd Robert Owen, y Mudiad Cydweithredol yng Nghymru a Dysgu Cydweithredol – Pa wersi gallwn ni eu dysgu ar gyfer y 21ain Ganrif o Rannau Eraill y Byd?

Dydd Sadwrn 3ydd Gorffennaf 2021

09:30 – 10:30 ‘A ydy cyfraniad Robert Owen yn dal i atseinio yn yr 21ain ganrif?’

  • Darlith gan Yr Athro Chris Williams, Coleg y Brifysgol, Cork – cydawdur ‘Robert Owen and his Legacy’
  • Hawl i Holi, gyda’r gynulleidfa yn cymryd rhan
  • Pwyntiau i gloi gan Chris

Cadeirydd: Mick Antoniw, Y Blaid Lafur/Co-op, Pontypridd

10:30-10:35 – Egwyl

10:35-11:45 – ‘Ffyrdd i Nodi Pen-blwydd Robert Owen’

Robert Owen a hanes y Mudiad Cydweithredol yng Nghymru

  • Liz McIvor, Rheolwraig Ymddiriedolaeth Treftadaeth Cydweithrediad, Amgueddfa Arloeswyr Rochdale a’r Archif Genedlaethol Gydweithredol
  • Sian Williams,  Pennaeth Casgliadau Arbennig a Llyfrgellydd, Llyfrgell y Glowyr De Cymru, Prifysgol AbertaweTrefneg er mwyn Dysgu’n Gydweithredol mewn Ysgolion

Dysgu a Methodolegau Cydweithrediad mewn Ysgolion

  • Sara Vicari, Aroundtheworld.coop, (Rhufain) yn sôn am straeon cydweithredol ysbrydoledig o weithio ar y cyd trwy ymchwil ansoddol & chyfranogol sydd yn galluogi’r brif gymeriadau i ddiffinio sut i greu eu fideo. Tri chyflwyniad byr, i’w dilyn gan Hawl i Holi’r panel a mewnbwn y gynulleidfa.

Tri chyflwyniad byr ac yna Hawl i Holi, gyda’r gynulleidfa yn cymryd rhan.

Cadeirydd: Jeremy Miles, Y Blaid Lafur/Co-op, Castell-nedd

Bydd angen i chi gofrestru ar gyfer y digwyddiad trwy Evenbrite, gan ddefnyddio’r cyswllt isod:

https://www.eventbrite.co.uk/e/international-co-operators-day-owens-legacy-and-co-operative-learning-registration-151288222145?aff=erelexpmlt

Unwaith eich bod wedi cofrestru, fe ddanfonir manylion o’r cyfarfod a’r cyfrinair ato chi.