Ysgol Undydd 50 Mlynedd o Ryddhad Menywod a Hoywon

Digwyddiad Lleoliad:
Archifau Morgannwg, Clos Parc Morgannwg, Lecwydd, Caerdydd, CF11 8AW


Digwyddiad Dyddiad: 25/03/2017
Dechrau Digwyddiad: 25/3/17 10:00 am Diwedd y Digwyddiad: 25/3/17 04:00 pm


  • 10.00yb Croeso
  • 10.15yb Daryl Leeworthy Liberation Activism: A Welsh Story, 1967-Present.
  • 11.00yb Avril Rolph Searching in Haystacks: Researching the Women’s Liberation Movement.
  • 11.45yb Jenny Lynn “Women Come Together” – memories of Swansea Women’s Liberation Group.
  • 12.30yp Cinio (Bydd te a choffi ar gael ond ni ddarperir cinio yn y digwyddiad yma)
  • 1.30yp Norena Shopland The Holes in History.
  • 2.15yp Sam Blaxland Personal Politics and Homosexuality: A Case Study of the Conservatives in Wales.
    3.00yp Trafodaeth i gau.

Ni chodir tâl ar gyfer y digwyddiad hwn, ac mae croeso cynnes i bawb.

I neulltio’ch lle am ddim, cysylltwch â:

Siân Williams, Ysgrifennydd Llafur, d/o Llyfrgell Glowyr De Cymru, Prifysgol Abertawe, Campws Hendrefoelan, Heol Gŵyr, Abertawe SA2 7NB Ffôn: 01792 518693 Ebost: miners@abertawe.ac.uk