Cyfres Haf Llafur: Black Lives Matter

12/09/2020

Neges gan ein Llywydd, Hywel Francis:

Gobeithiwn i chi fwynhau cyfres Haf Llafur. Mae’n ddyletswydd arnom ni i gyd i siarad yn erbyn a gweithredu yn erbyn yr hiliaeth strwythurol a systemig sydd yn dal i fodoli dros y byd. Y cam cyntaf yw i addysgu ein hunain ar faterion hil, hiliaeth a chofebiaeth a godwyd unwaith eto gan symudiad Black Lives Matter. Rydym yn awyddus i adeiladu ar y set gyntaf yma o drafodaethau yn y dyfodol ac ehangu ein deallusrwydd yn y misoedd a’r blynyddoedd sydd i ddod. Rydym yn eich gwahodd i ymuno gyda ni ar y daith yma, mewn undod gyda #Black Lives Matter