Ffurfiwyd Llafur oddeutu 1970 er mwyn hyrwyddo a phoblogeiddio gwybodaeth ac astudiaeth o bob agwedd o hanes bobl yng Nghymru.

Mae hanes pobl yn ymwneud â hanes pobl gyffredin: eu gwaith, eu glweidyddiaeth, eu diwylliant a’u bywydau bob dydd. Mae’n ymwneud â phrofiadau a sefydliadau’r dosbarth gweithiol, a rôl pobl gyffredin wrth greu hanes. Mae’n eiddo i bawb, ac mae Llafur, Cymdeithas hanes pobl Cymru, yn bodoli i hyrwyddo astudio hanes pobl Cymru.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes pobl Cymru ddod yn aelod. Mae aelodau’n cynnwys haneswyr proffesiynol ac amatur, undebwyr llafur, myfyrwyr, staff amueddfa, llyfrgell a staff archif, gweithwyr yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, ac aelodau o bob plaid wleidyddol a phobl anwleidyddol.

Mae’r Gymdeithas yn trefnu ysgolion undydd, lle mae themâu amserol yn cael eu hastudio a’u trafod: o streic y glowyr 1984-5, y Rhyfel Mawr, i hanes y mudiad cyweithredol a chyrchfannau gwyliau.

Swyddogion Llafur

Hywel Francis

Llywydd

Deirdre Beddoe

Is-llywyddion

Neil Evans

Is-llywyddion

Deian Hopkin

Is-llywyddion

Angela V. John

Is-llywyddion

Merfyn Jones

Is-llywyddion

Gaynor Legall

Is-llywyddion

Kenneth O. Morgan

Is-llywyddion

Dai Smith

Is-llywyddion

Siân Rhiannon Williams

Is-llywyddion

Siân Williams

Is-llywyddion

Ian Rees

Cadeirydd

Neil Evans

Is-Gadeirydd

Siân Williams

Ysgrifenyddes

James Phillips

Ysgrifennydd Digwyddiadau

Ben Curtis

Trysorydd

Matthew Rees

Ysgrifenyddes Aelodaeth

Morwenna Osmond

Swyddog Cyhoeddusrwydd ac Ymgysylltu

Martin Wright

Golygyddion

David Selway

Golygyddion

Siân Rhiannon Williams

Golygydd cyfrwng-Cymraeg

Aelodau'r Pwyllgor

Aled Eirug

Marian Gwyn

Darren Macey

Mary MacGregor

Paul O'Leary

Jon Parry

Robert Smith

Colin Thomas

Hywel Vaughan

Stephanie Ward