Ffurfiwyd Llafur oddeutu 1970 er mwyn hyrwyddo a phoblogeiddio gwybodaeth ac astudiaeth o bob agwedd o hanes bobl yng Nghymru.

Mae hanes pobl yn ymwneud â hanes pobl gyffredin: eu gwaith, eu glweidyddiaeth, eu diwylliant a’u bywydau bob dydd. Mae’n ymwneud â phrofiadau a sefydliadau’r dosbarth gweithiol, a rôl pobl gyffredin wrth greu hanes. Mae’n eiddo i bawb, ac mae Llafur, Cymdeithas hanes pobl Cymru, yn bodoli i hyrwyddo astudio hanes pobl Cymru.

Gall unrhyw un sydd â diddordeb yn hanes pobl Cymru ddod yn aelod. Mae aelodau’n cynnwys haneswyr proffesiynol ac amatur, undebwyr llafur, myfyrwyr, staff amueddfa, llyfrgell a staff archif, gweithwyr yn y sectorau cyhoeddus a phreifat, ac aelodau o bob plaid wleidyddol a phobl anwleidyddol.

Mae’r Gymdeithas yn trefnu ysgolion undydd, lle mae themâu amserol yn cael eu hastudio a’u trafod: o streic y glowyr 1984-5, y Rhyfel Mawr, i hanes y mudiad cyweithredol a chyrchfannau gwyliau.

Pwyllgor Llafur

Deirdre Beddoe

Llywydd

Hywel Francis

Is-llywyddion

Deian Hopkin

Is-llywyddion

Angela V. John

Is-llywyddion

Merfyn Jones

Is-llywyddion

Kenneth O. Morgan

Is-llywyddion

Dai Smith

Is-llywyddion

Ian Rees

Is-llywyddion

Neil Evans

Cadeirydd

Siân Williams

Is-Gadeirydd

Ben Curtis

Ysgrifenyddes

Matthew Rees

Trysorydd

Steve Thompson

Ysgrifenyddes Aelodaeth

Martin Wright

Golygyddion

Siân Rhiannon Williams

Golygyddion

Aelodau'r Pwyllgor

Alun Burge

Andrew Edwards

Aled Eirug

Mari Lowe

Darren Macey

Mary MacGregor

Paul O'Leary

Jon Parry

James Phillips

David Selway

Robert Smith

Colin Thomas