Ysgol Undydd: Dad-ddiwydiannu a Chymru

Digwyddiad Dyddiad: 16/09/2017
Dechrau Digwyddiad: 16/9/17 10:00 am Diwedd y Digwyddiad: 16/9/17 04:00 pm


  • 10:00 Croeso
  • 10:10 Vic Tyler-Jones Llay Main: Its Colliery and Village.
  • 10:55 Bleddyn Penny Protest and Pragmatism: Welsh Steelworkers’ Responses to Deindustrialisation.
  • 11:40 Leon Gooberman The Rise and Fall of the BNS/ICI Factory at Pontypool: A Case Study of Deindustrialisation.
  • 12:30 Cinio (Bydd te a choffi ar gael ond ni ddarperir cinio yn y digwyddiad yma)
  • 13:15 Keith Gildart The Decline of Coal Mining in North East Wales, 1947-1996.
  • 14:00 Iwan England Aberfan: The Fight for Justice.
  • 14:45 Valerie Walkerdine Gender, Work and Community after Deindustrialisation: The Case of a Former Steel Town in South Wales.
  • 15:30 Trafodaeth i gau

Ni chodir tâl ar gyfer y digwyddiad hwn, ac mae croeso cynnes i bawb.

I neulltio’ch lle am ddim, ewch at ein tudalen Eventbrite. (Clicwch yma.)

Neu cysylltwch â James Phillips, Ysgrifennydd Digwyddiadau: PhillipsJ14@cardiff.ac.uk

Llun: Chris Sampson, Flickr Commons.