Rydym bob amser yn croesawu aelodau newydd.

Cost aelodaeth flynyddol

£15 i unigolion (cyflogedig)

£10 i unigolion (di-gyflogedig)

£20 i aelodau tramor

£20 i sefydliadau

Mae tanysgrifiadau yn daladwy erbyn 1 Hydref yn flynyddol

Fel aelod o’r Gymdeithas, fe dderbyniwch chi:

  • Gopi o’r cylchgrawn blynyddol, Llafur.
  • Gopi o’r cylchlythyr y Gymdeithas.
  • Y cyfle i fynychu’r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a dylanwadu ar bolisi’r Gymdeithas.
  • Y cyfle i gyfranogi yn syth i rediad a datblygiad y Gymdeithas.

Cliciwch yma am ffurflen lawr lwytho. Danfonir ffurflen wedi eu cwblhau i:

Llafur, d/o Llyfrgell Glowyr De Cymru,
Prifysgol Abertawe,
Campws Hendrefoelan,
Heol Gŵyr, Abertawe
SA2 7NB

Peidiwch oedi i gysylltu fesul e-bost os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn ag aelodaeth.