Rhif 1 – 11 Gorffennaf 2020

Darren Macey, Chris Hill, Neil Evans, Hywel Francis a Carolyn Hitt sy’n myfyrio ar hanes dadleuol ‘hil’ ac ymerodraeth mewn cofebau a henebau, a ysbrydolwyd gan gwymp Edward Colston a materion treftadaeth diwylliannol a godwyd gan ‘ Mae Bywydau Duon o Bwys’.

Rhif 2 – 18 Gorffennaf 2020

GWAHARDDWCH Y SPRINGBOKS – Cymru a’r Gwrthwynebiad i Apartheid

Hanner can mlynedd yn ol, daeth tim rygbi o wynion Dde Affrig i deithio yng Nghymru. Roedd y gwrthwynebiad i’r daith yn fynegiant o’r frwydr cyfoes yn erbyn apartheid. Ymunwch a Morwenna Osmond, Hanef Bhamjee, Mick Antoniw, Hywel Francis, Mair Francis a Gaynor Legall ar gyfer trafodaeth rhwng sylfaenwyr, aelodau, protestwyr, haneswyr a’i gilydd, wrth inni ystyried gwreiddiau, datblygiad ac ardrawiad hanesyddol a diwylliannol y Mudiad Cymru Gwrth-Apartheid.

 

Rhif 3 – 1 Awst 2020

Mae cyfres digwyddiadau arlein Llafur yn parhau gyda thrafodaeth ar chaethwasiaeth a’i chysylltiadau a Chymru. Ymunwch a Chris Evans, Marian Gwyn ac Audrey West er mwyn ystyried y berthynas gymhleth, amrywiol mewn cyd-destun Cymreig, a’i bwysigrwydd yn y trafodaethau presennol, sydd wedi’u codi gan y Mudiad Bywydau Du yn Bwysig ynglyn a hil, lleoliad ac hunaniaeth.

 

Rhif 4 – 15 Awst 2020

Croesi’r Llinell Lliw: Ymerodraeth, Rhyfel a Thrais Hiliol, 1900 -1925

Mae cyfres arlein Llafur yn parhau gyda sgwrs gan Neil Evans. Bydd y sgwrs yn canolbwyntio ar derfysgoedd hil Caerdydd ym 1919 ond yn ceisio eu gosod yng nghyd-destun rhan Cymru yn yr Ymerodraeth, a’r newidiadau yn y sefyllfa ryngwladol ar ol cwymp caethwasiaeth ar draws byd Mor yr Iwerydd.

 

Rhif 5 – 26 Awst 2020

Sesiwn Cwestiwn & Ateb – Cymru a Chaethwasiaeth

Ymunwch a ni ar gyfer sesiwn cwestiwn ac ateb estynedig at gysylltiadau Cymru a chaethwasiaeth. Croesawn nol siaradwyr gwahoddedig Chris Evans, Marian Gwyn ac Audrey West, a dychwelwn i’ch cwestiynau a sylwadau er mwyn tyrchu’n ddyfnach i berthynas Cymru a’r farchnad caethweision, ei gwaddol heddiw a sut mae wynebu’r heriau hyn mewn cyd-destun hanesyddol.

 

Rhif 6 – 29 Awst 2020

’The Proud Valley’: Paul Robeson a Chymru

Yn nigwyddiad olaf cyfres Llafur, diweddwn gyda thrafodaeth ar fywyd Paul Robeson a’i gysylltiadau a Chymru. 80 o flynyddoedd ers ryddhau ’The Proud Valley’ ym 1940, ymunwch a Beverley Humphreys, Tayo Aluko a Mark Rhodes i adlewyrchu ar y cwlwm a grewyd yng ngaeaf 1929, a sydd yn parhau hyd heddiw.

 

Rhif – 10 Hydref 2020

‘I ymdrechu am fyd o gyfiawnder’: Cymuned, Rhyngwladoliaeth, a’r Ymgyrch am Heddwch yng Nhymru rhyng-ryfel

Yn y cyfnod ar ôl y Rhyfel Byd Cyntaf, cymerodd gymunedau Cymreig gamau ar y cyd yn enw rhyngwladoliaeth, heddwch a chydraddoldeb gydag amlder ac ymrwymiad. Yn y digwyddiad Llafur ar-lein yma, ymunwch â ni a’n gwestai, Craig Owen, Rob Laker, ac Emma West, i archwilio y themau hyn mewn cyd-destun rhyng-ryfel, o Ddeiseb Heddwch Menywod Cymru 1923, i’r Bleidlais Heddwch yn 1935 ac agoriad y Deml Heddwch yn 1938.

Rhif – 14 Tachwedd 2020

Lansio llyfr – Swansea Copper: A Global History by Chris Evans and Louise Miskell 

 

Rhif – 5 Rhagfyr 2020

‘Torri Allan o’r Cocŵn’ – Coffau 50 Mlynedd o Llafur Gorffennol, Presennol a Dyfodol & CCB

Yn rhifyn cyntaf cylchgrawn Llafur, a gynhyrcwhyd ym 1972, anogodd cadeirydd cyntaf, a ‘r llywydd ymhen amser, Ieuan Gwynedd Jones, yr aelodau i weithredu er mwyn datguddio’r ‘holl rhannau o brofiad cymunedol nad oedd yr hanesydd academaidd a unryw ddealltwriaeth ohono.’

Bron I 50 mlynedd ers y datganiad hwnnw, ac ar ol hanner can mlynedd o ymchwil hanesyddol, gweithgarwch a ymgysylltu, gwahoddir chi gan Llafur I’n CCB eleni, ar gyfer cyfle i ystyried presennol a dyfodol y gymdeithas. Bydd yn cynnwys trafodaethau ar yr hyn sydd wedi cael ei gyflawni, a beth sydd angen ei gyflawni, yn archwilio pynciau yn amrywio o’r mudiad undebau llafur i faterion hil yng nghymdeithas dosbarth gwaith Cymreig. Ymunwch a ni felly ar gyfer ysgol undydd arlein ynglyn a sut ceisiwn parchu ac ymateb i ble Ieuan Gwynedd Jones.

 

Cyfres Gwanwyn Llafur 2021: Ymfudiad a Chymru

Rhan 1 – ‘Cymunedau a Phobl’

  • Dydd Sadwrn 20fed Chwefror  2021 am 11yb – Perspectif Newydd ar Gymru Byd-eang
  • Dydd Sadwrn 27fed Chwefror 2021 am 11yb –   Ail ymweld Tiger Bay
  • Dydd Iau 11eg Mawrth 2021 am 7.30yp – Treftadaeth a Chof: Archwilio Cymru Iddewig

Rhan 2 -’Cysylltiadau Byd-eang a Chyfnewid Trawswladol’

  • Dydd Sadwrn Ebrill 3ydd am 11yb – Athrofa y Congo a’i Myfyrwyr
  • Dydd Sadwrn Ebrill 10fed am 11yb – Crefydd a Rhyddid?
  • Dydd Sadwrn Ebrill 17 am 2yp – ‘Os nad oes brwydro does dim cynnydd’; Symudiad y Diddymwyr Atlantig a Chymru

 

Rhif – 27 Mai 2021

‘Hebryngydd gogoneddus cymdeithas newydd’: Comiwn Paris a’i Etifeddiaeth

Ar y 18fed o Fawrth 1871, cipiodd Pwyllgor Canolog y Comiwn ddinas Paris, gan reoli prifddinas Ffrainc am saith deg a dau o ddiwrnodau cyn dioddef cwymp gwaedlyd a marwol ar yr 28ain o Fai. Tarddodd y gwrthryfel, a gynhwysai sosialwyr, ffeminyddion a radicaliaid, o’r 18fed arrondissement Montmartre, gan fywiogi a symbylu Marx, Engels a sosialwyr eraill ar hyd a lled y byd. Ym Mhrydain, dathlwyd a chwestiynwyd posibiliadau proletaraidd grymus y Comiwn. Byddai’r effaith yn parhau am genedlaethau, ac mae etifeddiaeth y Comiwn a’r Comiwnwyr ill dau, yn dal yn fyw heddiw. Ymunwch â ni  i wrando ar Laura Foster, ein siaradreg wadd, yn darlithio ar effaith hirdymor Comiwn Paris yn y cyd-destun Cymreig a Phrydeinig.

Cynhelir y digwyddiad hwn er cof am Ken John.

Rhif – 3 Gorffennaf 2021

Diwrnod Rhyngwladol y Cydweithredwyr – Digwyddiad Cymdeithasau Llafur, Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru

Cymynrodd Robert Owen, y Mudiad Cydweithredol yng Nghymru a Dysgu Cydweithredol – Pa wersi gallwn ni eu dysgu ar gyfer y 21ain Ganrif o Rannau Eraill y Byd?

Rhif 1:

Darlith gan Yr Athro Chris Williams, Coleg y Brifysgol, Cork –’Does Robert Owen’s legacy still resonate in the 21st century?’

Rhif 2:

Ffyrdd i Nodi Pen-blwydd Robert Owen: Robert Owen a hanes y Mudiad Cydweithredol yng Nghymru

  • Liz McIvor, Rheolwraig Ymddiriedolaeth Treftadaeth Cydweithrediad, Amgueddfa Arloeswyr Rochdale a’r Archif Genedlaethol Gydweithredol
  • Sian Williams,  Pennaeth Casgliadau Arbennig a Llyfrgellydd, Llyfrgell y Glowyr De Cymru, Prifysgol Abertawe
  • Sara Vicari, Aroundtheworld.coop, (Rhufain)