Prifysgol Abertawe Adran Addysg Barhaus Oedolion a Cyfres Darlithoedd Llyfrgell y Glowyr De Cymru

Digwyddiad Dyddiad: 23/06/2017
Dechrau Digwyddiad: 23/6/17 02:00 pm Diwedd y Digwyddiad: 23/6/17 05:00 pm


Cenhadon a Gweledyddion:

Canrif o Addysg Oedolion gan Prifysgol Abertawe, 1920-2020

Dydd Gwener, 23ain o Fehefin 2017 am 2.30yp yn Siambr y Cyngor, Abaty Singleton

Bydd te a choffi ar gael ar ol 2.15 yp

Athro Emeritws Hywel Francis

Etifeddiaeth Efrydiau Allanol

Penodwyd yr Athrto Hywel Francis i Diwtor Hanes Lleol, Adran Efrydiau Allanol, PC Abertawe yn 1974. Rhwng 1992-1999, ef oedd Athro Addysg Barhaus yn yr Adran.

Dr Geoffrey Thomas

Y traddodiad efrydiau allanol: atgofion personol o’r 1960au a 1970au

Roedd  Dr Geoffrey Thomas yn Diwtor Staff, Adran Efrydiau Allanol, PC Abertawe, 1967-78 ac wedyn Cyfarwyddwr Adran Addysg Barhaus Prifysgol Rhydychen, 1986-2007. Ers 2008, penodwyd i Llywydd Emeritws, Coleg Kellogg.

I archebu lle neu am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân Williams
Ffôn: 01792 518603 neu e-bost: miners@abertawe.ac.uk

More Llafur Events