Cyfrol 4 – Rhif 1 – 1984


  • Cleaver, David

  • John, Angela V.

  • Jones, Dot

  • Jones, Ieuan Gwynedd

  • Lawn, Martin

  • Lazell, David

  • Turner, Christopher B.

  • Williams, Sian Rhiannon
Cyfrol 4 – Rhif 1 – 1984
Cyfrol 4 – Rhif 1 – 1984
£5

Ar gyfer cyflwyno yn y DU: llenwch y ffurflen archeb ac anfonwch siec sterling am y swm llawn, yn daladwy i Llafur, at ein cyfeiriad gohebu:

Llafur, d/o Llyfrgell Glowyr De Cymru,
Prifysgol Abertawe,
Campws Hendrefoelan,
Heol Gŵyr, Abertawe SA2 7NB

Prynwyr tramor gysylltu â'r Ysgrifenyddiaeth Llafur am wybodaeth ynghylch taliadau postio i'w gwlad.

Amser cyflenwi: Fel arfer, bydd Gorchmynion yn cael eu hanfon o fewn wythnos, ond cofiwch gysylltu â ni os yw eich archeb yn un brys.