Cyfrol 1 – Rhif 3 – 1974

Mae’r rhifyn hwn ar gael am ddim trwy Cylchgronau Cymru: clicwch yma

 • Ymchwil Gyfredol i mewn Hanes Llafur Cymru
 • Michael Foot ar Aneurin Bevan
 • Dai Dan Evans 1898-1974 - Teyrnged
  Francis, Dai
 • Symposiwm Llafur yng Ngregynog (adroddiad)
  Hammonds, Jim
 • Wladgarwyr a heddychwyr yng Nghymru, 1914-18. Mae achos Capt. Lionel Lindsey & y Parch T. E. Nicholas
  Hopkin, Deian
 • Trosedd, Protest a Chymuned yng Nghymru Bedwaredd Ganrif ar Bymtheg
  Jones, David
 • 'Galw i'r Cymoedd' Cynhadledd Hanesyddol (adroddiad)
  Morgan, Alun
 • Cyflwyno Michael Foot
  Williams, Gwyn A.
Cyfrol 1 – Rhif 3 – 1974
Cyfrol 1 – Rhif 3 – 1974

Mae'r cyfnodolyn hwn ar hyn o bryd ar gael i'w prynu.

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynghylch cyfnodolyn hwn, peidiwch ag oedi i gysylltu â ni.