Dosbarth, Cymuned a Mudiad Llafur: Cymru a Chanada 1850-1930

Golygwyd gan Delan R Hopkin a Gregory S Kealey

CCLH Llafur 1989 (clawr meddal)

Dosbarth, Cymuned a Mudiad Llafur: Cymru a Chanada 1850-1930
Dosbarth, Cymuned a Mudiad Llafur: Cymru a Chanada 1850-1930
£8

Ar gyfer cyflwyno yn y DU: llenwch y ffurflen archeb ac anfonwch siec sterling am y swm llawn, yn daladwy i Llafur, at ein cyfeiriad gohebu:

Llafur, d/o Llyfrgell Glowyr De Cymru,
Prifysgol Abertawe,
Campws Hendrefoelan,
Heol Gŵyr, Abertawe SA2 7NB

Prynwyr tramor gysylltu â'r Ysgrifenyddiaeth Llafur am wybodaeth ynghylch taliadau postio i'w gwlad.

Amser cyflenwi: Fel arfer, bydd Gorchmynion yn cael eu hanfon o fewn wythnos, ond cofiwch gysylltu â ni os yw eich archeb yn un brys.