Cyfres Gwanwyn Llafur 2022 – Pennod 3: Ailddyfeisio ein hunain – Sgwrs am dreftadaeth

event Wedi'i gynnal 09/04/2022

Mae amgueddfeydd, llyfrgelloedd, archifau a safleoedd treftadaeth eraill yng Nghymru yn fannau i ddarganfod hanes. Maen nhw hefyd yn wynebu heriau cynyddol er mwyn teithio drwy dirlun cenedlaethol wedi ei nodi gan newidiadau economaidd-cymdeithasol, diwyllianol ac addysgol hir-dymor, a’r cyd-destun presennol o COVID-19 a newid hinsawdd. Ar gyfer y bennod olaf eleni yng Nghyfres Wanwyn Llafur, ymunwch a ni a’n panel gwadd Sian Williams, Darren Macey a Marian Gwyn am drafodaeth ar dirwedd treftadaeth yng Nghymru.