Cyfres Gwanwyn Llafur 2021 – Pennod 2: Ail ymweld Tiger Bay

event Wedi'i gynnal 27/02/2021

Mae yna hanes cyfoethog o bobl yn umfudo i ‘Tiger Bay’ o wledydd ledled y byd. Ymfudodd pobl a theuluoedd o Affrica, Asia, y Dwyrain Canol a’r Caribi ac mae eu profidau yn hollol hanfodol i’n dealltwriaeth o Gymru’r gorffenol a Chymru heddiw. Yn yr ail bennod hon o Gyfres Gwanwyn Llafur, ymunwch a’n siaradwyr Trevor Godbold, Yasmin Begum a Mymuna Soleman i gael trafodaeth ar Tiger Bay, ei chymunedau amrywiol, a sut mae ei hanes yn cael ei gadw a’i gynnal.