Cymdeithas Hanes Pobl Cymru

Efallai byddai'r cysylltiadau canlynol o ddiddordeb. Er hynny, ni chymer Llafur unrhyw gyfrifoldeb am eu cynnwys.

Archifau, Llyfrgelloedd ac Amgueddfeydd

Rhwydwaith Archifau Cymru
Archif Arsylwi Crynswth
Canolfan Cofnodion Modern - Prifysgol Warwick
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Amgueddfa Genedlaethol Cymru
Amgueddfa Hanes Pobl
Casgliad Maes glo De Cymru
Llyfrgell Glowyr De Cymru
Archif Menywod Cymru
Llyfrgell Menywod
Llyfrgell Mudiad Dosbarth Canol

Cymdeithasau

Cymdeithas Hanes Llafur Gwyddelig
Grwp Hanes Llafur
Cymdeithas Hanes Llafur Gogledd Ddwyrain
Cymdeithas Hanes Llafur Gogledd Orllewin
Cymdeithas o Astudiaethau Hanes Llafur
Cymdeithas Hanes Llafur Albanaidd
Cymdeithas Hanes Sosialaidd
Rhwydwaith Hanes Menywod De Cymru a Gorllewin Lloegr
Rhwydwaith Hanes Menywod
Cymdeithas Rhyngwladol o Sefydliadau Hanes Llafur


Cyhoeddwyr

Gwasg Prifysgol Cymru
Honno

Gwefannau eraill o ddiddordeb

Gweledigaeth o Brydain Drwy Amser
Tirwedd Diwydiannol Blaenafon
Deunydd Gwe Maes glo
Data Cymru
Ymgyrchu!