Cymdeithas Hanes Pobl Cymru

Cyfnodolyn ysgolheigaidd yw Llafur, a seilir y rhan fwyaf o'r erthyglau ar ymchwil gwreiddiol, fel adlewyrchir yn y troednodiadau. Ond fe ddisgwyl y golygyddion bod yr erthyglau wedi eu cyflwyno mewn modd cyraeddadwy, gan gadw'r darllenwr cyffredin mewn cof. Croesawn atgofion a chofiannau addas yn arbennig, neu ddogfennau dadlennol a haedda sylw cynulleidfa ehangach.

Mae llawer o'n hawduron yn cyhoeddi eu darn o waith cyntaf ac mae'r golygyddion yn fodlon cynnig cyngor ar gyflwyno, arddull, ac awgrymiadau i adolygu, neu drafod cyfraniadau arfaethedig cyn eu cyflwyno. Mae taflen arddull ar gael ar gais.

Nid yw'r cyfnodolyn yn adolygu llyfrau yn y modd cyffredin, ond fe wna'r golygyddion erthyglau comisiwn o dro i dro, sydd yn darparu arolygiadau o gaeau arbenigol yn y maes neu adolygu twr o gyhoeddiadau diweddar perthnasol. Dylai rhywun sydd syniadau am y fath erthyglau gysylltu 'r golygyddion, fesul e-bost neu bost, i drafod cynnig yn hytrach na chyflwyno erthygl orffenedig.

Fel arfer, darllenir erthyglau gan y ddau olygydd a wna benderfyniadau a chynnig cyngor. Weithiau rydym yn ceisio cyngor darllenwyr allanol fel dyfarnwyr. Cyflwynwch gopi caled yn y lle cyntaf os gwelwch yn dda. Lle bo'n bosib, dylai cyfraniadau fod wedi eu teipio ar gyfrifiadur, ac yna eu cyflwyno fesul disg neu e-bost. Ond ni ddylai atal unrhyw gyfranogwr rhag ysgrifennu erthygl ar y sail na all gwrdd 'r gofynion hyn. Mae nifer o'r cyfraniadau i'r erthygl oddeutu 5,000 o eiriau o hyd ond mae'r golygyddion yn fodlon trafod ac ystyried cyfraniadau yn hwy.

 

Danfonir erthyglau yn y Saesneg i:

Dr Steven Thompson,
Adran Hanes a Hanes Cymru,
Prifysgol Aberystwyth,
Adeilad Hugh Owen,
Penglais,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3DY

or 

Dr Stephanie Ward
4.28 School of History, Archaeology and Religion
Cardiff University
Humanities Building
Colum Drive
Cardiff
CF10 3EU

ebost:

Danfonir erthyglau yn yr Gymraeg i:

Dr Paul O’Leary,
Adran Hanes a Hanes Cymru,
Prifysgol Cymru, Aberystywth,
ABERYSTWYTH,
Ceredigion,
SY23 3DY
ebost: