Cymdeithas Hanes Pobl Cymru

Rydym bob amser yn croesawu aelodau newydd.

Cost aelodaeth flynyddol

15 i unigolion (cyflogedig)

10 i unigolion (di-gyflogedig)

20 i aelodau tramor

20 i sefydliadau

Mae tanysgrifiadau yn daladwy erbyn 1 Hydref yn flynyddol

Cliciwch yma am ffurflen lawr lwytho. Danfonir ffurflen wedi eu cwblhau i: Llafur, d/o Llyfrgell Glowyr De Cymru, Prifysgol Abertawe, Campws Hendrefoelan, Heol Gw^yr, Abertawe SA2 7NB

Peidiwch oedi i gysylltu fesul e-bost os oes gennych unrhyw gwestiynau yngly^n ag aelodaeth

Fel aelod o'r Gymdeithas, fe dderbyniwch chi:

  • Gopi o'r cyfnodolyn blynyddol Llafur
  • Y cyfle i fynychu'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol a dylanwadu ar bolisi'r Gymdeithas am y dyfodol
  • Y cyfle i gyfranogi yn syth i rediad a datblygiad y Gymdeithas.