Cymdeithas Hanes Pobl Cymru
Llafur

 

2015

Cynhadledd 'Shaping the Labour Party'

Dydd Llun 23 a Dydd Mawrth 24 Mawrth 2015 

I gofio 70 mlynedd ers ethol y llywodraeth Lafur gyntaf gyda mwyafrif clir yn 1945, bydd yr Ysgol Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg ym Mhrifysgol Bangor yn cynnal cynhadledd ar hanes y Blaid Lafur. Teitl y gynhadledd fydd 'Shaping the Labour Party'.    

Bydd y gynhadledd hon yn edrych ar y themâu a'r dylanwadau sydd wedi ffurfio natur a chyfeiriad y Blaid ers ei dechreuadau cynnar. Bydd yn canolbwyntio nid yn unig ar y blaid seneddol, ond hefyd ar y blaid ehangach, mudiadau llafur a grwpiau ac unigolion eraill sydd wedi dylanwadu ar bolisi a chyfeiriad y blaid, mewn llywodraeth ac fel gwrthblaid. Rydym yn croesawu papurau ar unrhyw agwedd ar hanes y Blaid Lafur, gan ganolbwyntio'n arbennig ar ddylanwadau, gweithredoedd a digwyddiadau sydd wedi bod yn fodd i ffurfio a datblygu polisi.

http://labour-history.bangor.ac.uk/index.php.cy 

Am ragor o wybodaeth, e-bostiwch: labourhistory@bangor.ac.uk

_____________________________________________________________________________________

Os ydych chi am dderbyn newyddion am ddigwyddiadau Llafur trwy ebost, beth am ymuno â’n rhestr ebost?

I ymuno, e-bostiwch:

_____________________________________________________________________________________