Cymdeithas Hanes Pobl Cymru
Llafur

 

2014

Llafur: Welsh People’s History Society and the Oral History Society are pleased to invite you to a free

 

ORAL HISTORY

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

WORKSHOP

Saturday 22 November 2014, 10.30-5.00pm

at the

Oakdale Institute, St Fagans National History Museum, Cardiff CF5 6XB

Ynghylch y Diwrnod

 

Mae’n bleser gan Llafur: Cymdeithas Hanes Pobl Cymru a’r Gymdeithas Hanes Llafar gynnal gweithdy datblygu proffesiynol ym maes hanes llafar. Bydd y diwrnod yn cynnig cyfle i drafod arfer hanes llafar yng Nghymru pa un a ydych chi’n gweithio ar eich pen eich hun, mewn prifysgol, amgueddfa neu lyfrgell, neu ar brosiect cymunedol.

 

Bwriedir y prosiect ar gyfer y rheiny sydd eisoes yn gweithio ym maes hanes llafar a disgyblaethau perthynol. Amcan y digwyddiad yw rhoi cyfle i ymarferwyr hanes llafar profiadol fyfyrio ar eu gwaith a rhannu syniadau phobl broffesiynol o gyffelyb bryd.

 

Er mwyn hwyluso trafodaeth, bydd nifer y cyfranogwyr yn cael ei gyfyngu i ddeg ar hugain. Gan mai digwyddiad am ddim yw hwn, byddem yn argymell i chi drefnu’ch lle cyn gynted phosibl. Er na fydd cinio’n cael ei ddarparu, mae nifer o gaffis yn yr Amgueddfa (rhoddir cyfarwyddiadau ar y diwrnod).

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn datblygu eich arfer proffesiynol, fe fyddem wrth ein bodd pe gallech ymuno ni ar Ddydd Sadwrn yr 22ain o Dachwedd 2014.

 

Rhaglen

 

10.00-10:30am: Croeso / Cyflwyniadau

10:30-11.00am: Papur Un: Stephen Barlow (Cronfa Dreftadaeth y Loteri) – Cronfa Dreftadaeth y Loteri – Gwahaniaeth parhaol ar gyfer treftadaeth a phobl

11.00-11.30am: Papur Dau: Paul McCann (Llyfrgell Genedlaethol Cymru) – Digido, disgrifio a storio recordiadau Hanes Llafar i’w diogelu ac i hwyluso cyrchu parhaus

11:30-11:45am: Seibiant

11:45-12.15pm: Papur Tri: Margaret Haig (Y Swyddfa Eiddo Deallusol) – Cyfraith hawlfraint ddigidol a gweithiau ‘amddifad’

12:15-12:45pm: Papur Pedwar: Carole Reeves (UCL) – Plant sanatoriwm Craig y Nos

1.00-2.00pm: Cinio

2.00-3.15pm: Trafodaeth Panel: Bydd Andrew Edwards a Mari Wiliam (Prifysgol Bangor) yn arwain trafodaeth grŵp ar ddyfodol hanesion llafar yng Nghymru. Ymysg y panelwyr fe fydd: Beth Thomas (Amgueddfa Werin Cymru) a Helen Rowe (Casgliad y Werin Cymru)

3.15-3.30pm: Seibiant

3.30-4.30pm: Gwaith mewn grwpiau bach ac ymarfer myfyrio ar arfer Hanes Llafar

4.30-5.00pm: Trafodaeth gyffredinol a ffarwelio

Dod o Hyd i Ni

 

Cynhelir y gweithdy yn Sefydliad y Gweithwyr Oakdale, Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd, CF5 6XB. Gellir cael cyfarwyddiadau i’r lleoliad drwy fynd i: http://www.museumwales.ac.uk/269/

 

Cysylltu:

 

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad ac i gael rhagor o wybodaeth byddwch cystal llenwi’r ffurflen bwcio sydd wedi’i hatodi neu gysylltu ag Owen Collins yn owenroycollins@googlemail.com

 

I gael mwy o wybodaeth am Llafur a’r Gymdeithas Hanes Llafar ewch i’n gwefannau yn http://www.llafur.org/indexe.htm a http://www.ohs.org.uk/index.php

 

Byddwch cystal ag anfon y gwahoddiad hwn ymlaen i unrhyw ffrindiau neu gydweithwyr

a all fod diddordeb.

Click here to download the booking form in English

_____________________________________________________________________________________

Os ydych chi am dderbyn newyddion am ddigwyddiadau Llafur trwy ebost, beth am ymuno ’n rhestr ebost?

I ymuno, e-bostiwch:

_____________________________________________________________________________________