Cymdeithas Hanes Pobl Cymru

Golygydd
Ymholiadau cyffredinol:
Aelodaeth:
Cylchlythyr:
Cyfnodolyn
Golygydd iaith Cymraeg

Cyfeiriad ar gyfer Gohebiaeth: Llafur, d/o Llyfrgell Glowyr De Cymru, Prifysgol Abertawe, Campws Hendrefoelan, Heol Gw^yr, Abertawe SA2 7NB

Ffn: 01792 518693