Cymdeithas Hanes Pobl Cymru

Ffurfiwyd Llafur oddeutu 1970 er mwyn hyrwyddo a phoblogeiddio gwybodaeth ac astudiaeth o bob agwedd o hanes bobl yng Nghymru.

Cynnwys ein hamcanion y canlynol:

  • Dwyn ynghyd y rhai hynny sydd ā diddordeb yn hanes y dosbarth canol a'i sefydliadau, undebau, cymdeithasau cydweithredol neu gyrff politicaidd
  • Cyhoeddi cyfnodolyn blynyddol - Llafur
  • Hyrwyddo hanes pobl drwy weithio gyda grwpiau eraill a sefydliadau

Annog, helpu, trefnu a datblygu'r fath ddiddordeb drwy fudiad llafur yng Nghymru.

Pwyllgor Llafur

Llywydd Ieuan Gwynedd Jones
Is-llywyddion

Deirdre Beddoe
Hywel Francis
Deian Hopkin
Angela V. John
Merfyn Jones
Kenneth O. Morgan
Dai Smith

Cadeirydd Martin Wright
Is-Gadeirydd Neil Evans
Ysgrifenyddes Sian Williams
Trysorydd Ben Curtis
Ysgrifenyddes Aelodaeth Rhian Phillips
Golygyddion Steve Thompson a Stephanie Ward
Golygydd cyfrwng-Cymraeg

Siān Rhiannon Williams 

Aelodau'r Pwyllgor:

Owen Collins
Andrew Edwards
Matt Eggerton
Aled Eirug
Richard Griffiths
Martin Johnes
Daryl Leeworthy
Mary MacGregor
Paul O'Leary
Jon Parry
Ian Rees
Robert Smith